Ve dnech 9. – 11. 11. 2018 proběhl seminář v prostorách ADRA Karpatia v Mukačevu. Tento seminář pod názvem ADRA BEZ HRANIC vedl ředitel ADRA ČR Radomír Špinka. Hlavním tématem bylo představení dobrovolnictví v praxi jak u nás, tak ve světě a práce ADRY všeobecně.

Semináře se účastnili mimo jiné i ředitelé ADRA Kijev, ADRA Maďarsko a samozřejmě zástupci ADRA Karpatia. I oni měli možnost vyjádřit svá stanoviska k různé problematice své země v diskusi. Po semináři ředitel Špinka, společně se zástupci DC ADRA Havířov a ADRA Karpatia, odjel zkontrolovat, jak fungují projekty na Zakarpatí, které spravuje havířovská ADRA. Navštívil vesnickou školu, kde se vaří obědy díky sponzorským darům 30ti žákům, kteří jsou sirotci a polosirotci. Rovněž zkontroloval realizaci nového projektu kopání studní ve vyloučených lokalitách. Svou spokojenost neskrýval a v rámci vhodných projektů přislíbil řešení konkrétních dalších požadavků na Zakarpatí.