Před 2 měsíci jsme na Ukrajinu přivezli dar společnosti PENAM – 21 tun hladké mouky. Kromě jiných obdarovaných i sociální pekárna v Berehovu dostala svůj domluvený podíl. Tato pekárna je provozovaná protestantskými církvemi na Zakarpatí. Stará se o sociálně slabé a o lidi bez přístřeší v dané lokalitě, pro které peče chleba zdarma.

Byli jsme zvědaví, jak jsou s moukou spokojeni, a tak jsme se tam zajeli podívat. Domluvili jsme si schůzku s panem ředitelem Zigmundovičem a přijetí bylo velmi vřelé. Představil nám jejich projekty a provedl nás celou pekárnou. Byli jsme svědky procesu pečení chleba a na mouku z PENAMU jsme slyšeli samou chválu. Mohli jsme z ní ochutnat i hotový chleba. Kvalita mouky je na vysoké úrovni.
Pekárna nemá zaměstnance, ale dobrovolníky a ti zajišťují veškerou pomoc potřebným. Jsou to věřící lidé, kteří slouží svým bližním. Velké procento patří do protestantských církví. Sami svou životní situaci nemají lehkou, přesto pomáhají druhým.
Odcházeli jsme s velmi dobrým pocitem a na vlastní oči jsme viděli, jak má pomoc vypadat v praxi. Přejeme celému vedení pekárny mnoho sil pro uskutečňování svých projektů a mnoho mouky na další chleby.