Zaměstnanci Úřadu práce z oddělení hmotné nouze v Havířově se v letošním roce rozhodli jít vzorným příkladem. Uspořádali svoji první sbírku. Zapojil se celý úřad a pod vedením Mgr. Kyselkové sesbírali dary pro potřebné. V pátek 29. listopadu byl den „D“, poslední den sbírky.

Vzhledem k tomu, že toto oddělení úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA v Havířově a tím i se sociálním šatníkem, koncový příjemce pomoci byl jasný. Motto sbírky „Naše nepotřebnosti mohou ještě dobře posloužit potřebným.“ bylo naprosto trefné. Všechny dary naplnily 4 modré automobilové dodávky. Šatstvo, domácí potřeby, dětské hračky a spoustu dalšího je v současnosti k vidění v charitativních obchůdcích na Karvinsku. Návštěvníci si mohou všechny tyto věci určené k prodeji za symbolickou cenu koupit. Sto procentní výtěžek putuje vždy na podporu činnosti dobrovolnického centra.

Také Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, v posledních měsících neotálela. Pokračovala druhým ročníkem své sbírky pro potřebné na Ukrajině. Sesbírali hračky, školní potřeby, hygienu a oděvy. Studenti vyčíslili sbírku na 25 000,- Kč. Dary poputují do ukrajinských škol potřebným dětem.

Úřad práce i Slezská univerzita chtějí dále pokračovat ve své pravidelné pomoci. Dobrovolnické centrum ADRA Havířov má z toho samozřejmě velkou radost a všem moc děkuje za tak skvělou a vděčnou spolupráci.