Velmi nás potěšilo, že se znovu po třech letech uskutečnil v Českém Těšíně Den sociálních služeb. Zorganizoval jej Městský úřad ve spolupráci se sociálním odborem. Na akci se prezentovala celá řada organizací, které poskytují sociální služby v tomto městě. Byla to opravdu pestrá nabídka a občané, kteří ve středu nelenili a během dne se vydali na náměstí, tak mohli navštívit stánky a dozvědět se mnoho zajímavých informací od zástupců jednotlivých organizací.

Jsme velice rádi, že jsme na tuto akci byli přizváni i my Adráci. Neváhali jsme objednat helium, kterým jsme naplnili přes 300 modrých balónků, a mohli jsme tak potěšit mnoho dětí na českotěšínském náměstí. Ty samozřejmě velmi rychle zjistily, co dokáže udělat helium s jejich hlasem, takže balónky brzy dělaly spoustu radosti i v dětských hrdlech 🙂

Nechyběl ani kulturní program, při kterém se zvlášť srdečného potlesku dostalo žákům ze základní školy, kterou provozuje Slezská diakonie. Skvělou atmosféru také vytvářely školní děti, které přišly doprovodit svou paní učitelku, Mgr. Lucynu Waszkovou, která přebrala od primátora města pana Víta Slováčka ocenění za její dobrovolnickou činnost v Centru sociálních služeb v Českém Těšíně. Za desetileté působení v roli dobrovolníka, rovněž v Centru sociálních služeb, byla oceněna i paní Anna Vaškorová. Děkujeme jim za jejich obětavý a pozitivní přístup k dobrovolnictví. Jsou pro nás velkým vzorem v jejich neúnavné dobrovolnické činnosti.