Naše havířovská ADRA kromě jiných projektů na Zakarpatí platí obědy chudobným žákům na třech školách. Dvě školy jsou přímo v Mukačevu a jedna sídlí ve vesnici jménem Bukovinka.

Koncem dubna jsme navštívili tyto školy a zkontrolovali, zda je všechno v pořádku a není někde nějaký problém. Na škole č. 2 na ulici Ševčenka v Mukačevu jsme doplatili obědy až do konce školního roku. Od všeho máme vždy předávací protokoly a denní výpisy vydané stravy.

Rovněž jsme přivezli v rámci možností i humanitární pomoc. Byly to oděvy a potraviny do rodin, zdravotnický materiál a péřové i vlněné deky do zdravotních zařízení, vitamíny, talíře a příbory do školních kuchyní apod.

Vždy a všude jsou za naši pomoc neskutečně vděčni. Není divu, neboť vlivem politických událostí se potřeby obyvatel značně ještě víc komplikují.

Spolupráce s řediteli škol, s tamními starosty vesnic, s vedoucím sociální sféry na Zakarpatí je velmi dobrá a veškerá pomoc pokaždé směřuje a doputuje na to správné místo. S nimi navštěvujeme potřebné rodiny, o kterých oni vědí, v jaké jsou situaci a co potřebují.

Jsme rádi, že nám pomáháte pomáhat a moc všem dárcům děkujeme.

Karel Folwarczny, Marcela Holková