Již více než deset let pomáhá česká ADRA na Zakarpatské Ukrajině. Havířovským nadšencům se za tu dobu podařilo zorganizovat deset letních táborů, kterých se zúčastnily stovky mladých dobrovolníků z Česka a loni také z Ukrajiny. Tito mladí lidé získali zkušenosti, které často výrazně ovlivnily jejich další pohled na život.

My Adráci máme v Mukačevu navázány pevné přátelské vztahy, velice dobře známe potřeby tamních lidí a osobně se podílíme na realizaci dalších projektů. Jedním takovým dlouholetým projektem bylo vaření obědů pro sociálně slabé děti ze školy č. 15 na ulici Lermontova. Tento projekt z důvodu změny ve vedení školy v roce 2016 skončil. Díky velmi dobrému ohlasu v oblasti potravinové pomoci, vaření obědů a díky smysluplnosti této pomoci nás oslovila škola č. 2 pod vedením ředitele pana Láboše. Na základě jejich žádosti byla 29. 10. 2016 podepsána smlouva mezi ADRA, o. p. s. a školou č. 2 ul. Ševčenka Mukačevo.
Obědy se vaří pro 102 dětí a cena jednoho oběda je 20,- HRN, což je v přepočtu 20,- Kč.

Ukrajina - obědy Ukrajina - oběd

V rodinách mnohých dětí je často tak špatná finanční situace, že děti již ráno přicházejí do školy hladové a jejich prvním jídlem je tento dotovaný ADRA oběd. Doba do oběda byla tak pro ně samozřejmě velmi dlouhá, s prázdným žaludkem se opravdu velice těžko soustředí na vyučování. Vedení školy vymyslelo úžasnou věc. Našli způsob, jak z dané ceny 20,-Kč za oběd, upéct každé ráno housky a podávat je žákům před vyučováním. Housky a čaj chutnají skvěle a žáci dobu do oběda zvládají lépe.

V období realizace projektů jezdí s námi na Ukrajinu  také někteří  naši dárci, kteří zasílají finance na účet e-Donation.  Mají možnost na vlastní oči vidět potřebnost této pomoci.   

Při únorové návštěvě školy jsme navštívili také několik rodin, ze kterých podporovaní žáci pocházejí. Viděli jsme velice nuzné podmínky, ve kterých žijí, a rádi jsme jim nechali krabici základních potravin. Ředitel školy využil tuto návštěvu a důrazně nabádal k čistotě, pravidelné docházce a přípravě do školy. Beznaděj, válečná hrozba, nezaměstnanost a sociální nejistoty rodičů se velmi odráží na prospěchu, sebevědomí a celkovém vnímání budoucího života těchto dětí.

Díky vám všem dárcům máme prostředky na financování těchto obědů, díky vám je utrpení těchto dětí zmírňováno. DĚKUJEME!

Ukrajina - obědy

Koordinátor projektu Marcela Holková