Díky všem dárcům a sponzorům může vaření obědů na škole č. 2 v Mukačevu na ulici T. G. Ševčenka pokračovat. Již druhým rokem probíhá projekt mezi ADROU a školou, kde chodí přes 800 žáků a studentů. Vlivem špatné životní situace se 104 dětí z této školy ocitlo na pokraji chudoby a rodiče nebyli schopni finančně zajistit nákup školního obědu. 

Jsme vděčni všem, kteří mají cit a pochopení pro pomoc druhému, a věnují určitou finanční částku. Tyto děti tak díky jejich pomoci obědvají společně s ostatními spolužáky. Jeden oběd vychází na 25,-Kč. Rodiny potřebných dětí posílají na vedení školy děkovné dopisy a moc si toho váží.

Touto cestou velice děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Pro ty, kteří by chtěli přispět jakoukoliv částkou na obědy dětí, zde uvádíme číslo účtu: 66888866/0300, VS: 523

Karel Folwarczny, koordinátor projektu na Ukrajině