Natolik zajímavá a hlavně tak blízká našim srdcím byla přednáška od supervizorky Andrei Radomské, která je zároveň sestrou v mobilním hospici Strom života, poradkyní pro pozůstalé a psychoterapeutkou. Tématem byla „Paliativní péče aneb jak se vyrovnat se smrtí“.

Bylo to skutečně jedinečné, všichni jsme poslouchali téměř bez dechu. Myslím, že jsme si uvědomili, že opravdu každého z nás se toto téma týká. Díky Andy víme, že je důležité o tomto mluvit – ať už s člověkem, kterému někdo umírá či zemřel, anebo se samotným člověkem, který umírá a možná má poslední přání, které bychom mu mohli splnit. A také že: „Nikdy není pozdě vyslovit cokoliv, co jsme umírajícímu vždycky chtěli říct…“

Ke konci přednášky zazněla velká slova díků. Je pravdou, že to, co dělají lidé v hospicích, to je skutečně obdivuhodné. Andy však říká: „My jsme jen kousek té pomoci, úžasní jsou ti, kteří pečují o ty umírající. Nesmírně mě dojímá, když vidím tu velkou a lásku a odhodlání těch, kteří se starají o své blízké… Oni jdou tou cestou, já jdu jen vedle nich a jsem nesmírně vděčna a pokorná, že mě nechají jít vedle nich…“

 

Přednášku můžete shlédnout zde