Na konci loňského roku firma PENAM nabídla humanitární organizaci ADRA o. p. s., konkrétně Dobrovolnickému centru ADRA Havířov celkem 21 tun hladké mouky. Tento dar byl určen pro potřebné na Zakarpatské Ukrajině.

Začala dlouhá cesta vyřizování formalit s ukrajinskou stranou. Při humanitárních aktivitách ADRY na Ukrajině musí být vždy přijímací organizace a tou je In Action pod vedením Katariny Holiš. Veškerou komunikaci s tamními úřady a veškeré překlady darovacích listů zařídila tato organizace. V prvním týdnu měsíce března institut v Užgorodě pro dovoz humanitární pomoci tento náklad povolil a my jsme mohli nakládat.

Společnost PENAM a. s. mlýny Znojmo připravila 21 tun, to je 30 palet prvotřídní mouky hladké, zabalené v obalech s obrázkem pečiva a každá paleta měla nálepku o informaci zboží v ukrajinštině. Vše bylo perfektně zorganizované a připravené. Firma Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí zapůjčila zdarma kamion i s řidičem.

Mouka na Ukrajinu V pondělí 6. 3. proběhla nakládka ve Znojmě, proclení v Mošnově a v úterý ráno kamion s doprovodem vyrazil na slovensko-ukrajinské hranice Vyšné Nemecké. Cesta ubíhala podle plánu. K večeru jsme byli na hranicích. Velké poděkování patří slovenským celníkům pod vedením Ing. majora Ota Obšatnika. Při nahlášení kamionu s humanitární pomocí udělali okamžitě a ochotně vše potřebné. Během chvilky jsme vyjeli na ukrajinskou stranu.

Jazykovou bariéru vyřešil zástupce přijímající organizace In Action Jurij Holiš. Veškeré patřičné dokumenty a fytocertifikáty byly v naprostém pořádku. Po dvou hodinách jsme opouštěli hranice a jeli na vnitřní celnici u Mukačeva, kde kamion musel stát do rána. Druhý den měla Ukrajina státní svátek, ale kvůli našemu kamionu přišla hygienická komise, aby odebrala vzorky mouky. Podle ukrajinských předpisů je musí prozkoumat a udělat zápis o nezávadnosti daru. Poděkování patří i ukrajinskému celníkovi, který rovněž přišel ve svém osobním volnu a kamion rozpečetil, aby mohl z celního prostoru vyjet.

Ve středu 8.3. došlo k tomu hlavnímu – rozdělování nákladu. Přijímací organizace In Action vypracovala přesnou strukturu distribuce. Spolupracují totiž s organizacemi, které se rovněž starají o potřebné a sociálně slabé v Zakarpatí. Podle předem domluveného množství si odváželi mouku na místo. Největší příděl dostala sociální pekárna v Berehovu, která je asi 40 km od Mukačeva a která peče bezdomovcům, sociálně slabým, sirotkům chleba zdarma. Pekárna patří tamní církvi a je dotovaná z darů věřících. Mouku brali jako dar od Boha, protože už neměli z čeho péct. Rovněž se mouka dávala přímo do rodin, kde jsou sirotci, polosirotci apod.

Mouka na Ukrajinu

Velké poděkování patří firmě PENAM za dar 21 tun kvalitní mouky, firmě Isolit Bravo za bezplatný odvoz na Ukrajinu, řidiči Michalovi Bouškovi za bezpečnou jízdu a humánní přístup k lidem, pracovnici celnice Mošnov paní Konvičkové, která na nás čekala několik hodin po své pracovní době. Rovněž děkujeme za rychlé proclení celníkům na přechodu Vyšné Nemecké jak na slovenské, tak ukrajinské straně. Jejich přístup k humanitární pomoci byl maximálně vstřícný. V neposlední řadě patří velký dík přijímací organizaci In Action na Ukrajině za veškerou komunikaci s úřady a překlady dokladů.

Mouka na Ukrajinu Mouka na Ukrajinu

Mouka je na svém místě a humanitární akce se zdařila. Zde se zcela naplňuje rčení, že pomáhat je radost a skvělých nesobeckých dárců je stále kolem nás spousta.

Marcela Holková – administrátor projektu

Karel Folwarczny- vedoucí projektu