V rámci programu „Dobrovolníci domů“ uspořádalo Dobrovolnické centrum ADRA Havířov dne 4. 5. 2016 již druhé setkání seniorů s dobrovolníky, které se konalo v Domově seniorů Luna v Havířově-Šumbarku. Byla radost sledovat, jak senioři se svými dobrovolníky přicházejí. Všichni byli příjemně naladěni, všem to moc slušelo, senioři si dali na svém zevnějšku opravdu moc záležet. Ti, kteří se znali z minulého roku, se radostně zdravili.

Senior a dobrovolník Setkání se zúčastnilo 8 dvojic senior – dobrovolník, dále dobrovolníci, navštěvující seniory, kteří se setkání nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů. Pozvání přijala také vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova paní Bernarda Urbancová a zástupce Domova seniorů Luna paní Milada Kubová, celkem bylo přítomno 27 osob.

Po příchodu všech účastníků bylo setkání zahájeno pěveckým vystoupením tří děvčat ze souboru Vonička. Jejich vystoupení bylo moc milé a atmosféru mu dodalo i to, že děvčata vystupovala v krojích. Při jejich poslední písničce Beskyde, Beskyde byli senioři vyzváni, aby se přidali a někteří si opravdu zazpívali. Dále byli přítomni seznámeni s děním v programu „Dobrovolníci domů“ za uplynulé období a pak následovalo povídání seniorů a dobrovolníků, které vedla zkušená supervizorka paní Radomská. Senioři se vyjadřovali pochvalně o působení dobrovolníků v jejich domácnostech. Oceňují, že si mohou popovídat, zavzpomínat při fotkách na dřívější časy, někteří jsou vdečni, že mohou s dobrovolníky chodit na procházky.

Chceme touto cestou poděkovat našim dobrovolníkům, kteří svůj čas nezištně věnují seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním, a tím jim zpříjemňují život.