Poprvé a s velkým nadšením jsme uspořádali setkání kontaktních osob z přijímacích zařízení či dobrovolnických programů. Pozvání přijalo 21 kontaktních osob, za což jsme byli rádi. Těšilo nás, že společně můžeme strávit odpolední čas v pátek 11. 3. v Městském klubu seniorů na ul. Studentská v Havířově. Toto setkání bylo velmi příjemné a věříme, že i přínosné.

Dvouhodinovým programem nás provázel supervizor Petr Adamus a supervizorka Andrea Radomská. Především jsme chtěli poděkovat kontaktním osobám za jejich úžasnou nadstandardní činnost v péči o dobrovolníky, kterou jsme zvláště vyzdvihli. Pan Adamus vyzval všechny, aby postupně popsali dobrovolnický program v jejich zařízení, aby zhodnotili minulost, současnost a zároveň vize do budoucnosti. Bylo zajímavé poslechnout si rozdílnosti v jednotlivých zařízeních i v programech, počtech dobrovolníků apod.

Vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov Hanka Čadová využila této příležitosti také k představení panenek se srdcem. Jedná se o terapeutické panenky pro seniory, které jsme mohli zakoupit díky naší dobrovolnici paní Amruzové, která získala ocenění za nejhezčí projekt Nadace OKD. Všichni se s těmi roztomilými panenkami rádi seznámili, pomazlili a dokonce již víme, že některá zařízení se rozhodla pro jejich koupi! 🙂 Jsme za to rádi, neboť my všichni jsme z panenek nesmírně nadšeni!

Opravdu jsme prožili velice příjemné odpoledne a již nyní se těšíme na další setkání s kontaktními osobami!