Dnes slavíme Mezinárodní den dobrovolníků. 5.prosinec je jím od roku 1985, kdy byl vyhlášen Organizací spojených národů. Je to svátek lidí, kteří bez jakéhokoli nároku na honorář pomáhají  těm, kteří jejich pomoc potřebují.

K letošnímu svátku popřála dobrovolníkům i herečka Veronika Freimanová. “Užívejte svůj svátek a nepřestávejte zlepšovat náš svět.”, řekla v krátkém videu, které nám do Adry poslala.

V patnácti dobrovolnických centrech ADRA po celé České republice pomáhají dobrovolníci seniorům, lidem se zdravotním postižením, osamoceným a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do zařízení sociálních služeb, nemocnic, hospiců i dětských domovů a věnují jim svůj čas. Společně chodí na procházky, jezdí na výlety, hrají společenské hry, čtou si, malují nebo si jen povídají. Svou přítomností jim pomáhají získávat zpět radostný pohled na svět a změnu perspektivy. Podívejte se na stručné shrnutí toho, kdo jsou naši hrdinové každodenního života.

 

Dobrovolnickému sektoru v naší organizaci dominují ženy – tvoří více než 80 % všech našich dobrovolníků. Velké skupiny představují i studenti a senioři. Studenti tvoří přibližně 34 %, zatímco lidé v důchodovém věku necelých 15 %. 

Jednou z nich je i naše nejstarší dobrovolnice, paní Emilie, která je dobrovolnicí již od roku 1985, kdy začala ve Valašském Meziříčí pomáhat v charitativním šatníku. Ve věku 88 let je stále aktivní členkou meziříčské komunity. Její role je ale poněkud jiná než u většiny našich dobrovolníků, kteří docházejí za osamělými a nemocnými lidmi. Paní Emilie vypomáhá v  rámci benefičního prodeje oblečení. 

Přibližně 40 % našich dobrovolníků má ukončené středoškolské vzdělání, 28 % vzdělání základní (z toho jde o značnou část středoškolských studentů) a kolem 20 % našich dobrovolníků má ukončené vzdělání vysokoškolské.