Orlovská obřadní síň 16.10. nepatřila novomanželům, ale lidem, kteří svou láskou pečují o starší lidi v domovech seniorů a také o mentálně a fyzicky handicapované. Okolo dvaceti pracovníků bylo oceněno za svou práci. Z těchto profesionálů vyčnívala paní Böhmová a Mališová, dvě dámy, které jsou již mnoho let dobrovolnicemi ADRA. Věnují svůj čas a energii lidem, kteří žijí v domovech pro seniory.

Snad nevadí, když prozradíme, že paní Böhmová je vlastně nejstarší dobrovolnicí ADRA, která každý týden chodí do domova seniorů POHODA. Jak ona sama velmi skromně říká „chodím s holkama cvičit, někdy s balónem, někdy si jen povídáme. Víte já jsem byla taková dobrovolnice celý život, moc ráda pomůžu, když to jen jde.“ Paní Böhmová převzala ocenění z rukou starosty města Orlová Tomáše Kuči, který při předávání květin a darů řekl, že si její práce váží o to více, že ji dělá ve svém volném čase a s takovým nasazením.

Ocenění - paní Böhmová

Ocenění - paní Mališová

Ocenění z rukou pana starosty převzala i Helena Mališová, dochází do domova seniorů Vesna. „Paní Mališová je naše rekordmanka za minulý rok má na kontě 60 dobrovolnických hodin,“ říká Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra Adra. „Nedávno jsem šla po chodbě a slyšela jsem, že někdo na pokoji krásně zpívá. Tak jsem jen pootevřela dveře a viděla jsem, jak paní Mališová a naše klientka zpívají lidovku. Pro někoho je to běžné a obyčejné, ale já si paní Mališové vážím právě za to, že si za našimi klienty chodí zpívat, s některými věřícími se modlí, další seniory jen tak drží za ruku a povídá si s nimi,“ říká sociální pracovnice z Vesny Jana Mašlonková. Dobrovolnice Helena Mališová si převzala ocenění z rukou starosty Orlové, který ji za její práci poděkoval a dodal, že „její práce si zaslouží respekt a úctu.“

„Chtěla bych gratulovat všem pracovníkům, kteří dostali ocenění, ale možná o trošku více našim dobrovolnicím, protože ve svém volnu věnují svůj čas potřebným lidem. Děkuji jim za jejich práci a obě dámy si zaslouží náš obdiv,“ uzavírá Hana Čadová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA.