Město Český Těšín slaví letos 100 let od svého založení. U této příležitosti poděkovalo všem dobrovolníkům, kteří působí na území města, a to velice originálně – představením Prodaná nevěsta. Dobrovolníci ADRA u této slavnostní chvíle nechyběli a společně s ostatními dobrovolníky prožili krásné odpoledne v Těšínském divadle.
V roce 2019 působilo v Českém Těšíně 97 dobrovolníků, nepodařilo se nám to zaokrouhlit na 100, ale vždyť to jsou jen čísla… Ty krásné, láskyplné společné chvíle u seniorů, pacientů mluví za vše…????
Mimo jiné jsme také ocenili dva dobrovolníky, kteří v letošním roce jsou dobrovolníky celých 10 let! Je to paní Marcela Kovaříková z programu „Dobrovolníci domů“ a pan Peter Oravec, který dochází za pacienty do Nemocnice Český Těšín. Moc děkujeme za čas, který věnují druhým a nejen těmto dvěma odměněným dobrovolníkům, ale všem, kteří se rozhodli pro smysluplnou dobrovolnickou činnost, patří VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Ocenění - pan Oravec ADRA pes

Ke 100 letům založení jsme městu Český Těšín darovali „maličkost“ – ADRA psa, který by měl hlídat klidný spánek nejen paní starostky, která jej s nadšením přebírala, ale všem českotěšínským občanům. Blahopřejeme…????????????