Ta tři písmenka vedle sebe se občas v tisku objeví a donedávna jsme nevěděli, co znamenají. Když se řekne „místní akční skupina“, už je to jasnější. Je to vlastně místní společenství různých subjektů, které má za cíl rozvoj určitého území, v tomto případě tedy Bohumínska. A my už také víme, že jsou to laskaví lidé se srdcem na pravém místě. Od 1. dubna 2023 jsme dostali možnost v této oblasti rozvíjet dobrovolnictví, a to díky projektu „Společně pro Bohumínsko“ CZ.03.02.01/0022_008/0000224 podpořeného prostředky v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Počáteční krůčky na Bohumínsku jsme udělali již v minulých letech, kdy jsme zahájili spolupráci s Domovem Jistoty, s Centrem sociálních služeb a první dobrovolníky jsme zapojili do domácností v rámci projektu „Dobrovolníci domů“.

V následujících třech letech můžeme dobrovolnictví na Bohumínsku rozjet naplno a moc se na to těšíme. Stejně jako na všechny nové dobrovolníky a příběhy, které napíšou.

Dobrovolníci mění svět, dělají z něj hezčí místo a my moc děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří nám pomáhají být u toho.