Havířovská ADRA má za sebou první rok samostatného fungování, a tak se trošku ohlédněme zpátky. K seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním v Havířově, Karviné, Orlové a Petřvaldu docházelo 183 dobrovolníků, kteří své službě věnovali 6 527 hodin během 3 325 návštěv.

Přepočítáno na úsměvy, pohlazení, příběhy, vyluštěné křížovky, písničky, procházky apod. – nevyčíslitelné! V loňském roce se uskutečnilo 16 školení, zahájili jsme pět nových programů a od       1. ledna 2014 jsme převzali také dobrovolnictví v Českém Těšíně. 

Máme radost i z dobrovolníků v sociálních šatnících v Havířově a v Karviné, kteří přispívají k tomu, že vše běží tak, jak má. V sociálním šatníku v Havířově jsme k 31. 12. 2013 měli 303 klientů, v Karviné dokonce 330. Pořád jim máme co dávat, v charitativních obchůdcích je také pestrá nabídka, a to vše díky lidem, kteří nám přinášejí věci nepotřebné, ale dále použitelné. Sociálně potřebným byly rozdány také ponožky, rukavice, dětské přezůvky, přikrývky…., uvařili jsme desítky litrů výborných polévek určených lidem bez domova. A nesmíme zapomenout na stovky vyměněných uzávěrů, zkrácených kalhot, sukní a jinak upravených oděvů.

 Jsme moc rádi, že můžeme zprostředkovávat pomoc těch, kteří chtějí pomáhat –  těm, kteří pomoc potřebují. A proto Vám všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporujete, patří velký dík!