Velice nás těší, že pozvání na druhé setkání kontaktních osob přijali téměř všichni zástupci našich přijímajících organizací. Tato akce se konala v pátek 10. března po poledni v Městském klubu seniorů v Havířově na ul. Studentská.

Hlavním bodem bylo poděkování všem kontaktním osobám, které se starají o dobrovolníky a podporují je v jejich činnosti, zvláště na začátku jejich působení v daném zařízení. Úvodním slovem provázel supervizor Petr Adamus, který připomněl loňské setkání a představil dobrovolníky DC ADRA Havířov ve statistických číslech. Poté se účastníci rozdělili do třech workshopových skupin dle cílových klientů – zařízení pro seniory, zařízení pro pacienty a zařízení či organizace pro lidi s postižením. Diskuzními tématy v jednotlivých skupinách byly náplň činnosti dobrovolníka a rizika, která mohou vzniknout při tzv. nestandardní činnosti dobrovolníka.

Po hodinových debatách jsme se opět všichni sešli v jedné místnosti a předávali si závěry diskuzí jednotlivých skupin. Mimo jiné vzešla jedna důležitá myšlenka – pokud bude dobrovolník vykonávat činnost, která je nad rámec dobrovolnické služby – např. doprovod k lékaři, výjezd do městského parku apod., mělo by toto být zapracováno v písemném souhlasu daného klienta. Jsme rádi, že všichni přistupovali k tomuto tématu velice aktivně, byli otevření, komunikativní a přicházeli s nejrůznějšími podnětnými návrhy k zamyšlení.

Velmi děkujeme všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili, děkujeme za milou spolupráci, bez které by dobrovolnictví snad ani nemohlo být úspěšné. Vážíme si práce kontaktních osob, neboť všechny tuto činnost dělají srdcem a za to jim patří VELKÝ DÍK 🙂