Před týdnem se konala společná akce dobrovolníků ADRA a klientů Help klubu, SPMP a Domova seniorů Luna v Havířově. Dobrovolníci z Adry si přizvali své klienty, za kterými pravidelně docházejí a strávili tak příjemně květnové odpoledne.

Počasí bylo nadmíru krásné, sluníčko v brzkých odpoledních hodinách hřálo až příliš, tak se všichni uchýlili do stínu. Za finančního přispění Lékárny Harmonie v Havířově – Šumbarku zajistil občerstvení dobrovolník Michael Kálmán, který se spolu s Adélkou Pavelčákovou a dobrovolníkem panem Zdeňkem Kuklou postaral o grilování párků. Rychlou spojkou mezi grilem a ostatními účastníky se stali členové Studentského dobrovolnického klubu Laura a Maty.

Všichni společně prožili moc krásné odpoledne, bylo to příjemné posezení milých lidí. Bylo zde mnoho prostoru pro sdílení svých životních radostí i starostí. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a kteří se tohoto setkání zúčastnili. Děkujeme mnohokrát Lékárně Harmonie. Velmi děkujeme Domovu seniorů Luna v Havířově, jsme nesmírně rádi, že jsme opět toto setkání mohli na jejich nádherné zahradě uskutečnit.