Vedení jazykové školy LOVELY LANGUAGE SCHOOL se rozhodlo, že i oni se zapojí mezi pomáhající a věnovali naší organizaci ADRA peněžitý dar na sociální projekty. Rovněž oslovili okolí a uspořádali sbírku kvalitního šatstva pro potřebné na Ukrajině.

Tato škola sídlí na ul. Dlouhá třída č. 1199 v Havířově, zabývá se výukou angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, polštiny a češtiny. Pořádá jazykové kurzy, věnuje se školní výuce a překladatelským službám.

Touto cestou děkujeme všem organizátorům a dárcům za skvělý přístup a realizaci této pomoci.

 

Tým DC ADRA Havířov