Nádherný čas strávili všichni, kteří se v pátek 15. 3. zúčastnili setkání kontaktních osob. Toto, již čtvrté, setkání se nově konalo v Multigeneračním centru Lučina v Havířově. Tyto prostory nadchly opravdu všechny a přispěly tak ke krásné atmosféře.

Setkání se zúčastnily na tři desítky kontaktních osob. Hlavním tématem byla příprava, výběr a motivace dobrovolníka. Jednotlivá témata jsme diskutovali v menších skupinách, do kterých byly kontaktní osoby rozděleny podle cílových skupin – tzn. věnujících se seniorům, pacientům, lidem s postižením či dětem. Následovalo společné seznámení s nejzajímavějšími podněty – mezi hlavní motivační body patřil především individuální přístup k dobrovolníkům (to ocení opravdu každý…), pozvánky na akce jednotlivých domovů seniorů, organizací či spolků. Též je milé dát najevo, že dobrovolníci jsou chtění a potřební, což mnoho z nich jistě cítí, ale je dobré to říct i nahlas. Na tom jsme se všichni shodli 🙂

Paní vedoucí Hanka Čadová na závěr poděkovala všem supervizorům a kontaktním osobám za bezvadnou spolupráci a malým dárkem pak všem byl originální žlutý deštník do nepohody. „Jsme rádi a vděčni, že naši činnost můžeme vykonávat ve spolupráci s tak skvělými a laskavými lidmi jako jste vy…“ dodala Hanka Čadová. A náš adrácký tým s tímto naprosto souhlasí! 😉