Již od podzimu 2014 funguje v Havířově program „Dobrovolníci domů“, tento program můžeme realizovat díky podpoře Nadace Taťány Kuchařové. Pečlivě vybraní dobrovolníci navštěvují seniory v jejich domácnostech, tráví společně volný čas podle vzájemné dohody seniorů a dobrovolníků.

V současné době funguje v Havířově 13 dvojic, chtěli bychom tento počet navýšit. Dobrovolníci tráví svůj volný čas se seniory různým způsobem. Zpravidla si povídají, prohlížejí si fotky, hrají karty, sledují spolu televizi, dobrovolníci předčítají knihy, časopisy, chodí na procházky, pokud to zdravotní stav seniorů dovoluje, někdy také seniory doprovázejí k lékaři. Dobrovolníci seniory potěší svou přítomností většinou jednou týdně a věnují jim cca 1-2 hodiny.

Dobrovolníci domů Rádi uvítáme všechny, kteří mají trochu volného času a chuť udělat radost jiným lidem. Srdečně zveme všechny zájemce na školení pro nové dobrovolníky, které se bude konat v v úterý 12.května od 16:00hod. v prostorech Dobrovolnického centra ADRA Havířov, Dlouhá tř. 59a (u bývalé Jitřenky). Veškeré dotazy ráda zodpoví koordinátorka tohoto programu paní Hana Radvanová, tel: 732 353 035, e-mail: hana.radvanova@adra.cz Těšíme se na Vás!