Dobrovolnictví není pouze nástrojem pro rozdávání pomoci, radosti a lásky potřebným, jak by se mohlo zdát zcela zřejmým. Z našeho průzkumu vyplynulo, že dobrovolnictví přináší mnohé samotným pomáhajícím.
Na otázku „Co Vás dobrovolnická činnosti naučila a v čem jste podle Vás lepší?“ dobrovolníci například odpovídali takto:

„Větší pokoře a vděčnosti. Stala jsem se víc otevřenější a vnímavější k druhým.“
„Méně fňukat nad sebou.“
„Naučila jsem se znovu vstát ze dna a pomáhat těm, kteří to potřebují.“
„Například rozdělit si čas ještě pro někoho dalšího.“
„Vytrvalost, věrnost, navázání vztahu a naslouchání.“
„…každodenního rozdávání úsměvu, který je zadarmo…“

Další odpovědi obsahovaly např. vyjádření, že se dobrovolník naučil více komunikovat, pokoře, vnímat smutek, nebýt sobecký, naslouchání druhým, trpělivosti a vážit si druhých.

Každá oblast dobrovolnictví přináší specifická poznání. Například osobně poznat mentálně hendikepované a zjistit, jak jsou jejich srdíčka obrovská a plná lásky.
V poznání nitra tělesně hendikepovaných se ukázalo, že je nesmírně důležité tyto lidi povzbuzovat v zapojení do běžného života. Svou přítomností jim dodávat odvahu v překonávání překážek a pomáhat v posilování jejich sebevědomí.
V oblasti dobrovolnictví u seniorů můžeme přinést svou účastí, přítomností a v současné těžké době také telefonickými a korespondenčními kontakty, nepřímý vřelý vzkaz naší společnosti, že si těchto spoluobčanů vážíme. Stále získáváme krásné a povzbudivé zpětné vazby plné díků za dárečky, výtvory a různé obrázky pro seniory zařízení od dětí základních škol. Žádný zákaz nedokázal zlomit vazbu mezi dlouhodobými dobrovolníky a jejich klienty. Není výjimkou, že dobrovolníci přinášejí na vrátnice zařízení vzkazy, dárečky a často si telefonují.

Nyní jsme se všichni ocitli v období nekonečného čekání a nejistoty z budoucnosti.
Jsme nesmírně vděční za všechny vytrvalé dobrovolníky, kteří jsou připraveni se v budoucnu znovu zapojit do svých dobrovolnických aktivit.

Žaneta Urbańská, koordinátorka dobrovolníků v Karviné