V centru ambulantních a pobytových sociálních služeb SANTÉ jsme dobrovolnický program zahájili v dubnu letošního roku. Do konce září věnovali dobrovolníci své službě v tomto zařízení již 268 hodin!  Podílejí se na volnočasových aktivitách, přinášejí nové nápady, nadšení i dobrou náladu a také klienty doprovázejí.

Školení pro další zájemce se koná v úterý 12. listopadu 2013 v 16.00 v prostorách Santé na ulici Tajovského 1156/1 v Havířově-Podlesí.

Dobrovolníkem se můžete stát od 18-ti let věku a nepotřebujete žádné speciální schopnosti nebo znalosti. Stačí když jste ochotni věnovat svůj zájem a čas, a to třeba jen pár hodin týdně.  Dobrovolníkům nabízíme odbornou podporu, pojištění a proplacení cestovních nákladů.

V případě zájmu o školení nebo další informace, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, volejte na číslo 732 509 400, případně pište na adresu hana.cadova@adra.cz.