Dobrovolnictví je velice záslužná činnost, jen těžce lze vybrat toho „nej“ dobrovolníka. Je to ten, který dal nejvíce hodin svého času za rok? Anebo ten, který si se seniory nejvíce povídá? Anebo ten, který dokáže vždy vykouzlit úsměv na rtu smutného, osamělého člověka? Všichni naši dobrovolníci jsou těmi nejlepšími!

My však každoročně můžeme vybrat jen pár z nich a navrhnout je na ocenění v jednotlivých městech. V letošním roce byli pro oceňování osobností v sociální oblasti ve městě Karviná vybráni dva dobrovolníci – paní Eva Hellerová a pan René Březovják. Oba obdrželi pamětní list města Karviná, nádherná kytice a kniha o městě Karviná.

Paní Hellerová je nejdéle působící dobrovolnicí v nemocnici s poliklinikou v Karviné – Ráj. Stala se dobrovolnicí již na podzim roku 2014. Je to nenápadná, skromná žena, avšak žena s obrovským srdcem. Je zároveň stabilní dobrovolnicí, která pravidelně dochází na oddělení Sociálních lůžek. Je velikým přínosem pro nemocnici a všechny pacienty či klienty, se kterými se setká. Umí odhadnout, co který klient potřebuje a s láskou sedává k lůžku a naslouchá. Umí přinést zklidnění, vnést pohodu a pohladit duši. Je velmi empatická, má pro každého pochopení, je velice trpělivá, dokáže vždy poradit. Ze srdce miluje všechny lidi, a jak sama říká: „Nedělám nic výjimečného, ráda si povídám s lidmi a pomáhám jim, to je přece normální.“

Paní Hellerová

 

Pan Březovják

Pan René Březovják je dobrovolníkem, který působí ve dvou dobrovolnických programech. Je to muž s velikým srdcem, s velkou dávkou empatie, jeho láskyplný přístup k lidem je obdivuhodný. Pan René je dobrovolníkem v programu „Dobrovolníci domů“ již od podzimu 2016. Působí také v programu u lidí s postižením – v Domově Benjamín v Karviné. Pan Březovják je velmi houževnatým člověkem, vše bere jako výzvu, má chuť pomáhat druhým a učit se něco nového. Dělat dobré skutky a přinášet lidem radost je pro něj naprostou samozřejmostí. Je to velice moudrý muž, který přemýšlí, jak by druhé lidi co nejvíce potěšil. Je rád, když cítí, že lidé, které navštěvuje, jsou šťastní a ten hřejivý pocit u srdce by za nic na světě nevyměnil.