V mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 se dá očekávat potřeba určité skupiny lidí, kteří se ocitnou v izolaci a nebudou si moci např. obstarat nákupy či léky. „Věříme, že tito lidé najdou pomoc ve svém nejbližším okolí a vyzýváme lidi, aby k sobě byli v rámci komunit navzájem vnímaví a všímaví a na osamocené lidi nezapomínali.“, říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. I přes vzájemnou sounáležitost se ale pravděpodobně někteří lidé ocitnou bez pomoci, a proto se humanitární organizace ADRA rozhodla v této situaci reagovat.

V Havířově, Českém Těšíně, Karviné, Orlové, Petřvaldu, Horní Suché žije mnoho seniorů, kteří z preventivních důvodů nebo kvůli karanténě (předpokládáme v následujících týdnech) nechtějí / nemohou do obchodů, lékáren a MHD. Zároveň někteří nemají pro zajištění nákupů přirozenou sociální síť (rodina, známí, sousedé), nasmlouvanou pečovatelskou službu ani možnost objednání nákupu on-line. Jako ADRA budeme spolupracovat se sociálním odborem těchto obcí, jehož zaměstnanci by předali kontakt na koordinátora DC ADRA vytipovaným potřebným seniorům. 

Hledáme tedy ochotné a důvěryhodné dobrovolníky ADRA, kteří by pomohli s dovážkou/ donáškou nákupů těmto potřebným seniorům, zároveň dobrovolníky pro telefonní hovory s osamělými lidmi.

Míra zapojení by závisela na každém dobrovolníkovi individuálně, i jednorázová pomoc může být významná. Otázku zdravotního rizika pro dobrovolníka jsme konzultovali se Státním zdravotním ústavem v Ostravě. Pro poučeného dobrovolníka, který dodrží hygienická doporučení (bezkontaktní předání nákupu, dezinfekce rukou – zájemcům upřesníme konkrétní postupy), není riziko nákazy vyšší než při běžném nákupu v obchodě. 

Pokud se do této formy pomoci rozhodnete zapojit, ozvěte se, prosím, své koordinátorce. DĚKUJEME.

Propojujeme svět těch, kteří pomoc potřebují, se světem těch, kteří pomoc nabízejí.