Nejsou noviny jako noviny, jsou-li noviny plné dobrých zpráv, pak jsou to dobronoviny!

Našeho nejčerstvějšího vydání se jako šéfredaktorka ujala Žanet Urbańská, všechny další koordinátorky se staly redaktorkami, korektorkami a fotografkami. No, a naši zlatí dobrovolníci a dobrovolnice? Ti byli jako vždy hlavními přispěvateli – tedy spisovateli a básníky. Své místo v novinách našla také srdečná vyjádření našich kontaktních osob – vrchních sestřiček a dalších. Také náš dlouhodobý spolupracovník a profesionální fotograf Štefan Šamal kromě krásných fotografií, které nás provázely celý rok, napsal pár milých slov.

Dobré noviny pro všechny a do každé rodiny rozvážejí náklad dobra a lásky. Přejeme jim, aby potěšily každého čtenáře.

Děkuji všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem ke vzniku Dobronovin 2020. Moc se mi líbí.

A nezapomeňte poslat Žanetce vyluštěnou tajenku!

Ještě výtisk nemáte? Přijďte si pro něj k nám do ADRY.