S nastávajícím předvánočním časem a myšlenkami na obdarování našich blízkých se u nás žen (kolegyň) opět vynořila otázka, jak se asi cítí matky samoživitelky (nebo otcové), kteří nemají tolik štěstí jako my a nemají dobrou práci nebo jsou bez hlavního živitele rodiny. Od myšlenky jsme přešli k činu a rozhodli se alespoň trošku pomoct.

Jsem dobrovolnicí v ADŘE, a tak jsem navázala na naši skvělou spolupráci: Kooperativa, a.s., Ostrava spolu s ADROU ?

V minulých letech jsme uskutečnili potravinovou sbírku, charitativní peněžní sbírku,  sbírku věcí a letos jsme se i zapojili do dobrovolnického dne pro Domov seniorů Pohoda v Orlové. S orlovskou ADRA koordinátorkou Gabkou jsem zjišťovala, pro jaký účel nejlépe sbírku uskutečnit, a nakonec jsme se rozhodli pro sbírku potravin a věcí. Mám skvělé kolegyně a kolegu, přispěl každý, ať už potravinami, věcmi, penězi nebo třeba se samotnou organizací sbírky, cca 60 lidiček.

Výsledek nás překvapil všechny!? věříme, že i maminky/tatínkové s dětmi nebo lidé v nouzi budou alespoň trošku potěšeni, což nás všechny hřeje nejvíc. Já si vážím podpory a solidarity svých kolegyň a nadřízených a pevně věřím, že tato sbírka není poslední, naopak.?

Andrea Beck, Kooperativa, a. s., Ostrava,
dobrovolnice v Havířově, firemní dobrovolnice v Orlové