To, že průběh jara letošního roku bude až takto „jiný“, si nikdo z nás asi nepředstavoval. Všichni jsme prožívali tuto novou situaci různě, ale jedno nás spojovalo, a to „chtít pomáhat druhým“. Jsme překvapeni a hlavně vděčni za to, jaká obrovská vlna pomoci se vzedmula. Zapojil se snad každý, kdo mohl pomoci, byť jen drobností. 

Nejvíce to bylo vidět v oblasti šití roušek – šilo se o 106 a naše milé „roušičky“ pracovaly pilně ve dne, v noci, aby zajistily ochranu pro co nejvíce lidí. Kdo neumí šít, pomáhal se sháněním látek, nakupoval seniorům, zajišťoval léky v lékárně, zkrátka zapojoval se do pomoci, která zrovna byla potřeba.

Naši dobrovolníci odhodlaně pomáhali seniorům s nákupy a ne vždy to bylo zrovna jednoduché – senioři by rádi přesně ten jogurt, na který jsou zvyklí, anebo konkrétně daný chleba, který už třeba v odpoledních hodinách na prodejně nebyl… Dobrovolníci tak museli několikrát z obchodu volat, aby se ujistili, že kupují to správné zboží. Všichni se ale shodli na tom, že největší odměnou jim potom byl spokojený senior. Často pak nebylo jednoduché odmítat „úplatky“ anebo spíš „úplatčičky“ ve formě malých čokoládek či jiných dobrot.

Vám všem patří VELIKÝ DÍK, vážíme si všech, kteří svou pomoc nabídli. Jsme rádi, že pomáháte s námi ♥

 

Statistika dobrovolníků - Covid 2020