Díky vedení mateřské školy na ulici Kosmonautů a na ulici Balzacova v Havířově děti vědí, co je pomáhat potřebným. Pro své neznámé kamarády na Ukrajině sesbíraly plyšové hračky, panenky, školní potřeby a stolní hry. Pomocí svých učitelek, vychovatelek a dalšího personálu školek odevzdaly nám Adrákům svůj dar, abychom ho předali do správných rukou. Jménem potřebných u nás i v zahraničí mockrát děkujeme.