Společnost Gates Hydraulics s.r.o. z Karviné je jedním z našich dlouhodobých podporovatelů. V době „koronavirové“ poskytla Nadace Gates Industrial Corporate Foundation dar ve výši 1.500 USD.  I díky této finanční podpoře můžeme realizovat mnoho dobrovolnických projektů v okrese Karviná.

Velice nás těší, že stále existují firmy a společnosti, které myslí na druhé a přestože samy pociťují nepříjemný ekonomický dopad po koronavirové krizi, tak podporují ty, kteří v nelehkých dobách pomáhali potřebným.

Příspěvek Nadace Gates byl použit na úhradu nákladů spojených s humanitární činností ADRA v mimořádné události – náklady vzniklé při šití roušek (materiál, nájmy prostor…), které jsme pak darovali nemocnicím, domovům seniorům, samotným seniorům v domácnostech, lidem s postižením a dalším potřebným lidem. Dále na úhradu ochranných pomůcek pro dobrovolníky – dezinfekční gely, ochranné zdravotnické rukavice aj.

Osobní setkání se uskutečnilo včera v prostorách Dobrovolnického centra ADRA, kdy pan ředitel Gates Petr Polák předal šek paní vedoucí DC ADRA Havířov Haně Čadové. Tato návštěva byla skutečně milým setkáním, při kterém jsme se mohli vzájemně blíže poznat a ujistit se, že spolupráce ADRA s korporátem jako je Gates je velice důležitá, také přínosná a obohacující. Velmi děkujeme a jsme rádi, že dobrovolnické aktivity můžeme realizovat právě i díky takovým společnostem jako je Gates.

Gates - šek 2020