Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s organizací ADRA, o.p.s., Dobrovolnickým centrem v Havířově uspořádali charitativní sbírku dioptrických a slunečních brýlí. Do akce se zapojili nejen zaměstnanci Magistrátu města Havířova a Městské policie, ale také senioři z Havířova, kteří brýle shromažďovali ve svých klubech. 

Celkem se podařilo nasbírat neuvěřitelných 1200 kusů brýlí, včetně pouzder a náhradních skel. Dne 9.11.2017 byla v Centru volnočasových aktivit celá sbírka brýlí předána ADŘE za účasti zástupců města, klubů seniorů a ADRY. Všechny kluby seniorů obdržely malý dárek a první tři kluby, kterým se podařilo nasbírat největší počet brýlí byly odměněny potravinovými balíčky, které jim věnoval odbor sociálních věcí MMH.

ADRA předala všem zúčastněným poděkování ve formě pamětního listu a současně představila dvě cesty, kterými se nasbírané brýle po důkladné prohlídce očním optikem vydají. Jedna povede do Afriky, druhá na Ukrajinu. V obou případech budou znamenat velkou změnu v životě mnoha lidí.     

za odbor sociálních věcí p. Kubíčková a p. Lepíková