Děkujeme všem dárcům, jejichž finance nám pomáhají při placení obědů ve školách na Zakarpatí. S těmito školami máme sepsány smlouvy a můžeme tak nakrmit desítky chudobných dětí.

Díky nim jsme mohli opět složit zálohy a na pěti školách pokračovat ve vaření obědů. Navštívili jsme i vyloučené lokality kolem Mukačeva a rozdávali oděvy a potraviny.

VŠEM DÁRCŮM VELKÝ DÍK 🙂

Marcela Holková a Karel Folwarczny

koordinátoři Ukrajinského projektu