Nezapomenutelný předvánoční zážitek mohli prožít všichni, kteří se zúčastnili 17. 12. 2019 dopoledního setkání dobrovolníků ADRA a seniorů v Českém Těšíně. Můžeme říct, že Český Těšín je ráj dobrovolníků, necelých 100 lidí vykonávalo pravidelně v roce 2019 dobrovolnickou službu.

V prostorách modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně zazněly překrásné hudební i pěvecké tóny vánoční koled Milana Skaly a Lucie Gorecké. Děkovalo se dobrovolníkům, kontaktním osobám. Náš dlouhodobý sponzor a podporovatel Tesco Česko díky stromu splněných přání mohl obdarovat několik desítek seniorů a co víc, připravil i občerstvení pro všechny. Jsme vděčni za podporu Město Český Těšín a děkujeme za milou dlouhodobou spolupráci. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají dělat svět hezčí.