S hypermarkety TESCO spolupracujeme již opravdu dlouho a v každé době nám projevily velkou míru podpory. V těchto dnech podpořilo českotěšínské Tesco zaměstnance Domova seniorů Slezské humanity a Senior domu Pohoda v Českém Těšíně.

Zaměstnancům, kteří se s láskou věnují seniorům a seniorkám a společně se snaží co nejlépe přečkat tuto nelehkou dobu, darovali zajímavé občerstvení. V příštích dnech potěší také zaměstnance Domova seniorů na Sokolovské a Gerontocentra. Milé Tesco, velmi děkujeme za tuto skvělou podporu, jsou to právě ty veledůležité maličkosti, které lidé nyní potřebují…