Již po druhé proběhlo pétanque utkání v Domově Jistoty, s klienty Domova se zvláštním režimem a z Chráněného bydlení. Turnaj se opětovně konal na zahradě DZR, ve středu – 12.7. a zúčastnilo se ho 15 klientů.

Klienty sportovním utkáním provázeli dobrovolníci Maruška, Martin, Olena a koordinátorka Gabka Zmudová z DC ADRA. Podařilo se vytvořit pět družstev po třech. Jsme nadšeni ze soutěživosti klientů. Zúčastnění se dopracovali až k semifinále a samotnému finále. Tři nejlepší hráči získali diplom dle nejvyšších výsledků a menší věcnou odměnu. Všem zúčastněným jsme poděkovali diplomem účasti a balíčkem čaje.

Klienti Domova Jistota jsou navzdory svému zdravotnímu stavu milí lidé s notnou dávkou humoru. Akce tohoto typu si velice užívají a s vděčností vítají společnost dobrovolníků.

Chtěli bychom tento turnaj zachovat jako tradici a těšíme se na další ročník o příštích prázdninách.