Tento týden jsme se zúčastnili Dnů zdraví v havířovské a v karvinské nemocnici. Bylo to pro nás velice zajímavé, jednak jsme si mohli změřit např. tlak, hladinu cukru v krvi, BMI, nitrooční tlak, mohli jsme si vyzkoušet některé lékařské nástroje, zopakovat si základy první pomoci aj. Také jsme se u našich stánků potkávali s mnoha lidmi a seznamovali je s dobrovolnickými programy v daných nemocnicích.

Těší nás, že se můžeme účastnit těchto zajímavých akcí. Jsme velice rádi za skvělou spolupráci s těmito nemocnicemi. V loňském roce působilo v havířovské nemocnici 35 dobrovolníků, nyní je jich 23. V nemocnici Karviná – Ráj se v roce 2017 zapojilo 34 dobrovolníků a k dnešnímu dni evidujeme 28 dobrovolníků. V tomto počtu jsou i studenti Střední zdravotnické školy v Karviné, kteří jako dobrovolníci působí v projektu Setkavárna.

Moc děkujeme organizátorům za milé pozvání a taktéž všem dobrovolníkům, kteří pacientům zpříjemňují pobyt v nemocnicích.