V úterý 2. 5. se v Brně v kanceláři ombudsmana konal Workshop k projektu dobrovolnictví ve veřejné správě. Dopolední blok byl zaměřen na projekty a dobrovolnictví podporované státem a celostátními organizacemi cílené na samosprávy a NNO. Odpolední blok se věnoval příkladům dobré praxe komunitního dobrovolnictví, které úspěšně rozvíjí samosprávy.

V odpoledním bloku byl jedním z přednášejících i kolega Michal Kovár – koordinátor dobrovolníků v Orlové. Tématem jeho přednášky byla „Dobrá praxe z Havířova“, posluchači byla hodnocena velmi kladně. Michal představil pilotní projekt sociálního a zdravotního odboru města Orlová „Nový kamarád“, který vznikl s finanční podporou Nadace OKD. Tento projekt byl orientovaný na rodiny, spolupracující s OSPOD. Dobrovolníci zapojeni v tomto projektu umožnili vybraným dětem strávit volný čas nevšedním způsobem. Do tohoto projektu se také dobrovolnicky zapojily zaměstnankyně odboru sociálního a zdravotního.

Dobrovolnictví ve Veřejné správě je v podstatě „pole neorané“ a je tedy velký zájem dobrovolnictví v tomto sektoru rozvíjet. Také s přihlédnutím k tomu, že Veřejná správa je v podstatě největším zaměstnavatelem v ČR. Jistý rozpor je v tom, jestli by mělo dobrovolnictví ve Veřejné správě kopírovat to firemní a také v tom, jestli je firemní dobrovolnictví vlastně dobrovolnictvím v pravém smyslu slova (když je vykonáváno v rámci pracovní doby apod.), tedy jestli se spíše nejedná o společenskou odpovědnost firem…

A připravované novinky? Chystá se nová webová platforma propojená s DOBROVOLNÍK.CZ (to ale spíše v rámci podpory dobrovolnictví ve veřejné správě). MVČR chystá tři velké grantové programy k rozvoji dobrovolnictví v ČR.