Humanitární organizace ADRA má po celé republice 12 Dobrovolnických center. Jen u nás na severu jsou tři. Spolupráce mezi těmito centry je na velmi dobré a přátelské úrovni, bezvadně funguje vzájemná informovanost o aktivitách v jednotlivých centrech, především v oblasti pomoci potřebným.

Na podzim loňského roku Dobrovolnickému centru Ostrava pod vedením Dagmar Hoferkové nabídla ostravská oční optika vyřazené, opravené, vyčištěné a popsané brýle. Brýle byly určeny k dalšímu používání. Dáša udělala skvělou věc. Věděla, že havířovské Dobrovolnické centrum má projekt pomoci pro Ukrajinu. Zavolala, nabídla, předala kontakt a už se do Ostravy pro brýle jelo.

Několik krabic kvalitní optiky se dostalo na správné místo. Vzhledem k obtížnosti vyřizování povolení se pomoc začala realizovat až letos. Brýle převzala organizace pro přijímání humanitární pomoci na Ukrajině „In Action“ a pod jejím vedením se pomoc rozdává. Akce pomoci pořádají v církevních prostorách při sobotních a nedělních bohoslužbách, oslovena byla i mukačevská oční optika, která lidem bez prostředků tuto pomoc nabízí.

Moc děkujeme všem, kterým není žádná pomoc lhostejná. Děkujeme ostravské oční optice Exclusiv pod vedením paní Edith Váňové, ostravskému Dobrovolnickému centru pod vedení Dagmar Hoferkové a v neposlední řadě ukrajinským dobrovolníkům organizace In Action pod vedením Katalin Holish při zajištění distribuce.

 

Koordinátor pro Ukrajinu Marcela Holková