Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat jednu až dvě hodiny týdně svého volného času lidem se zdravotním postižením a to do Help Klubu a Santé.

Help Klub je havířovské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením, kterým dobrovolníci pomáhají již dva roky. Kontaktní osoba Help klubu Mgr. Jiřina Nevrlá říká: „Mladí lidé s handicapem mají málo příležitostí seznamovat se se zdravými vrstevníky. Byli bychom moc rádi, kdybychom jim spolu s o.s. ADRA pomohli najít nové kamarády“. Dobrovolníci se účastní sportovních, kulturních a rekreačních aktivit Help Klubu.

Školení pro zájemce se koná v úterý 5. března 2013 v 16.00 v sídle Help Klubu na ZŠ a SŠ na ulici Školní v Havířově-Šumbarku.

SANTÉ je centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb. „Od dobrovolníků očekáváme, že přinesou do našeho zařízení nadšení, dobrou náladu a nové nápady“, říká paní ředitelka Ing. Tamara Szeligová.  Dobrovolníci se budou podílet na volnočasových aktivitách – což může být práce s různými druhy materiálu, sportovní či kulturní aktivity.  

Školení pro zájemce se koná v úterý 12. března 2013 v 15.30 v prostorách Santé na ulici Tajovského 1156/1 v Havířově-Podlesí.

Dobrovolníkem se může stát každý od 18-ti let věku. Uvítáme Vás v našem týmu šikovných a užitečných lidí. Nezáleží na znalostech nebo speciálních schopnostech. Jediné, co je potřeba je čas, který můžete věnovat a to třeba jen jednu hodinu týdně. Dobrovolníkům nabízíme odbornou podporu, pojištění a proplacení cestovních nákladů.

V případě zájmu o školení nebo další informace, navštivte webové stránky www.adrahavirov.cz, volejte na číslo 732 509 400, případně pište na adresu hana.cadova@adra.cz.