Co dělali havířovští adráci v neděli 17. 4. v Opavě? Rok 2016 byl valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem luštěnin, a proto byl s nimi tematicky spojen letošní Den Země. Děti ze Základní a Mateřské školy Opava-Vávrovice přišly s nápadem uspořádat potravinovou sbírku luštěnin. Nápad se ujal, a zájemci mohli balené luštěniny na pomoc rodinám s dětmi ze zakarpatské Ukrajiny odevzdávat od 11. do 15. dubna v budově Slezanky na Horním náměstí, kde je přebírali studenti Slezské univerzity. Luštěniny a také těstoviny bylo možné odevzdat přímo na Dni Země v neděli 17. 4. na stanovišti ADRA. A lidé opravdu nosili. Přidali milý úsměv, popřáli vše dobré, a bylo na nich vidět, že pomáhat je pro ně něco naprosto samozřejmého.

Opavští občané nasbírali takřka 400 kg potravin! Symbolicky nám sbírku předal pan náměstek Josef Stiborský, popřál, ať se potraviny bezpečně a bez problémů dostanou tam, kam mají, a vyjádřil velkou hrdost na občany svého města. Den Země se Opavě opravdu vydařil. Počasí bylo příjemné a přehlídka zábavně vzdělávacích aktivit na desítkách stanovišť byla velmi pestrá!

Z celého srdce děkujeme opavským školám, dětem i dospělým, kteří se do sbírky zapojili. Velký dík patří Mgr. Petře Veličkové, koordinátorce EVVO, organizátorce Dne Země, která luštěninovou sbírku prezentovala těmito slovy: „Mnoho lidí nerado zasílá humanitárním organizacím peníze, proto se mi zdá materiální sbírka potravin jako dobrá příležitost k vykonání dobrého skutku. ADRA je seriózní organizace s dlouholetou tradicí. Pojďme tedy pomoci, sbírejme luštěniny pro Ukrajinu.“ Slogan, který v Opavě pro sbírku vymysleli: „Zrnko k zrnku, oběd v hrnku. Ty neztratíš, druhému pomůžeš!“ se stal realitou a v nejbližších dnech budou potraviny doručeny potřebným lidem na Ukrajině. Nejen opavské občany o tom budeme informovat.