Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Někteří dobrovolníci jsou zapojeni v dobrovolnické činnosti již 10 let! ? Jsme moc rádi, že k příležitosti mezinárodního dne dobrovolníků jsme mohli těmto dlouhodobým dobrovolníkům poděkovat a poslechnout si jejich zkušenosti. I když jsme se kvůli covidové situaci sešli jen v malém počtu v prostorách dobrovolnického centra, atmosféra měla vřelý a slavnostní ráz. Kromě zaměstnanců DC ADRA Havířov přišla dobrovolníkům poděkovat i náměstkyně pro sociální oblast města Havířova paní Mgr. Stanislava Gorecká a kontaktní osoby ze zařízení, kde dobrovolníci dochází. Ještě jednou moc děkujeme dobrovolníkům docházejících do zařízení DS LUNA Arnoldu Kupkovi, Veronice Budinové, Pavle Procháčkové, Anně Hajašové a dobrovolníkovi Lukáši Breuerovi z Help klubu. ??