Moldavsko

PAS – epidemie 21. století

Kdy

2023

Co

Zmapujeme skutečné počty osob s poruchou autistického spektra v Moldavsku.

Kde

Moldavsko

proč pomáháme právě v moldavsku

V Moldavsku působí ADRA ČR dlouhodobě a zaměřuje se zde mimo jiné na pomoc dětem s poruchou autistického spektra (PAS). Povědomí o autismu v této zemi má velmi krátkou historii, oficiálně byla tato diagnóza u dítěte poprvé určena až v roce 2006, do té doby byly děti diagnostikovány chybně či vůbec. Většina z nich proto ztratila příležitost ke včasné intervenci, ať už kvůli nedostatečnému institucionálnímu a finančnímu zázemí, anebo kvůli nevědomosti rodičů. Situace v zemi se sice pomalu zlepšuje, stále však chybí přesné údaje o skutečném počtu dětí s PAS. Oficiální údaje jsou z různých důvodů podhodnocené a značně se liší od údajů organizací, které se starají o děti s PAS v praxi. Přesná data jsou přitom důležitým podkladem pro další zřizování služeb, prosazování práv a sociální inkluzi osob s PAS.

komu a jak pomůžeme

Provedeme rozsáhlý výzkum, jehož cílem je sesbírat relevantní informace o počtech osob s PAS, vytvořit online registr pacientů a vyvinout metodiky pro sběr statistických údajů. Tyto údaje přispějí k lepší informovanosti státních orgánů ohledně reálných počtů lidí s PAS, a tím mohly v budoucnu lépe plánovat sociální služby v daných regionech i v podobě komunitního plánování. Lepší dostupnost služeb prospěje jak dětem i starším lidem s PAS, tak jejich rodinám, na kterých většinou leží veškerá péče.

CO CHYSTÁME

  • vypracujeme metodiku a sesbíráme data o osobách s PAS ve všech regionech Moldavska
  • uspořádáme setkání zúčastněných stran a proškolíme zdravotnický personál
  • proběhne kampaň v televizi a rádiu, aby byla veřejnost informována o možnosti přijít na screeningové vyšetření
  • vypracujeme studii a její výsledky budeme prezentovat na konferenci
  • vytvoříme online registr osob s PAS a proškolíme zdravotnický personál v jeho používání

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt můžete podpořit darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 181. Do poznámky uveďte „autismus“. Projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít