Ve dnech 5.-6. dubna proběhla v hlavním městě Moldavska, Kišiněvě, historicky první akademická konference na téma ABA terapie u dětí s autismem. Akci pořádala moldavská nestátní nezisková organizace SOS Autism, ve spolupráci s Adrou a Českou rozvojovou agenturou. Mezi řečníky byli zastoupeni moldavští i zahraniční dětští psychiatři, psychologové a terapeuti stejně jako zástupci iniciativy SOS Autism a českého NAUTISu. Konference byla otevřená rodičům dětí s autismem, ale i moldavským odborníkům, kteří se chtěli v dané problematice vzdělat.

“Když jsem v roce 2008 zjistila, že má náš syn poruchu autistického spektra, tak v Moldavsku nebyla možnost, jak s ním pracovat. Odjeli jsme proto do rehabilitačního centra v Rumunsku a tam mě napadlo založit moldavskou organizaci, která by se o další takové děti starala přímo u nás. Tak jsem ještě s několika ženami, jež mají také autistické děti, iniciovala vznik organizace SOS Autism a začala se této problematice po zkušenostech z Rumunska věnovat i v Moldavsku,” řekla Aliona Dumitrazs, manažerka SOS Autism. “Konferenci můžeme dělat jen díky Adře a pomoci z České republiky. Kdybychom Adru neměli, nemohli bychom psát projekty, protože nejsme mezinárodní organizace. Chtěla bych Vám vzkázat, že díky Vám nemusíme dělat vše od nuly. Můžeme se spolehnout na Vaše zkušenosti a praxi,”  uzavřela paní Dumitrazs.

Událost měla dopad nejen na odbornou veřejnost, ale také na jednotlivé rodiče, kteří se přišli o ABA terapii pro děti s poruchami autistického spektra informovat. “Konference mě ujistila, že při péči o našeho syna postupujeme správným způsobem,“ uvedla Irina Stoian, jedna z přítomných maminek a pracovnice SOS Autism.

Konference byla důležitým mezníkem i pro moldavskou společnost, která může dělat další osvětové a integrační kroky na cestě pomoci autistickým dětem a rodinám. Akce prohloubila spolupráci moldavských odborníků s jejich zahraničními kolegy, kteří se problematice autismu věnují s delší a širší praxí.

Konference proběhla v rámci projektu „Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku“ podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.