Moldavsko

Pomoc dětem s autismem a jinými genetickými poruchami v Moldavsku II.

Kdy

2022-2024

Co

Podpoříme přístup ke službám a sociální začleňování dětí s autismem a jinými genetickými poruchami.

Kde

Moldavsko

Proč pomáháme právě v Moldavsku

Celosvětově narůstá počet dětí s poruchou autistického spektra (PAS) a jinými genetickými nemocemi, v Moldavsku je však stále nedostatek možností diagnózy, a to především v raném stádiu onemocnění. Onemocnění tak často není odhaleno včas a děti proto nedostávají patřičnou péči a léčbu, což vede ke zhoršení jejich stavu. Moldavsko nemá důkladné oficiální statistiky o počtu lidí s PAS, neeviduje počet dětí diagnostikovaných s autismem, a proto neexistují plány zohledňující implementaci podpůrných mechanismů. Nedostatek informací vede ke lhostejnosti a nečinnosti vládních orgánů.

Komu a jak pomůžeme

Projektem navazujeme na výsledky a výstupy našeho předchozího projektu „Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku“, který probíhal v letech 2019-2021. Chceme tímto pokračovat v dalších aktivitách na podporu respektování práv lidí s autismem a na jejich sociálního začlenění.

CO CHYSTÁME

  • podpoříme sociální inkluzi dětí a mladistvých s poruchou autistického spektra a jiným vzácným onemocněním v různých regionech Moldavska
  • zvýšíme dostupnost služeb na lokální úrovni
  • podpoříme místní organizace, které se problematikou zabývají
  • zvýšíme kapacity pracovníků/ic sociálních služeb, odborníků/ic z různých regionů
  • přispějeme ke zlepšení legislativy této problematiky a další

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt byl již ukončen. Naše další projekty pomoci lidem v nouzi v zahraničí můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz nebo darem na číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 100. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zavřít