Někdy je potřeba pomáhat hned. Když přijde přírodní katastrofa, válka či etnický konflikt, lidé ztratí střechu nad hlavou nebo jsou nuceni narychlo opustit své domovy. V takových chvílích jsme tu pro ně s humanitární pomocí, zajišťujeme základní potřeby, potraviny, vodu, léky. Většina událostí, po kterých pomáháme, má však i dlouhodobé důsledky. Jedním z nich často bývá ztráta výdělku a obživy pro ty, které katastrofa zasáhla. A právě na možnost uživit sebe i svou rodinu a postavit se zpět na vlastní nohy se letos zaměřují hned 4 naše nové zahraniční projekty.

Mali

V severní části Mali dlouhodobě panují velice špatné bezpečnostní i životní podmínky. Oblast je okupována teroristickými skupinami, které ohrožují místní obyvatelstvo. Ztráty na životech, ničení majetku a služeb, zavírání škol a zdravotních středisek, ale i ozbrojené loupeže či nábory nezletilých, to vše vedlo k tomu, že statisíce lidí opustily své domovy a hledají útočiště v jiných částech země či za jejími hranicemi. V oblasti Segou, kde působíme, žije podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) kolem 35 000 vnitřně vysídlených osob. Mezi největší problémy, kterým nově příchozí čelí, patří přelidnění, nedostatek pitné vody a sanitačního zařízení, ztráta soukromí či ztráta možnosti výdělku.

Abychom tyto problémy zmírnili, vybudujeme tři nové studny a zároveň proškolíme místní lidi v jejich údržbě, aby poskytovaly nezávadnou vodu i dlouho po skončení našeho projektu. Ženám, které jsou v místní kultuře většinou odpovědné za obživu rodin, poskytneme nástroje a semena pro založení zahrad. Vypěstovanou zeleninou, kukuřicí a dalšími plodinami budou moci sobě i svým rodinám zpestřit jídelníček a přebytky prodat na trzích. Chystáme pro ně i kurzy tzv. „chytrého zahradničení“, které se nám osvědčily již v dřívějších projektech. Jedná se o techniky pěstování plodin za použití minimálního množství vody. Kurzy jsou velmi praktické a opírají se především o názorné ukázky, diskuzi a sdílení zkušeností tak, aby byly srozumitelné a užitečné pro všechny účastnice.

Náš projekt pomůže celkem 250 domácnostem – 1750 ženám, mužům a dětem. Zjistěte více o projektu Zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených osob a místních komunit v Segou.

Chcete pomoci ženám v Mali?

Semena pro založení zahrádek i kurz chytrého zahradničení můžete zakoupit na našem e-shopu ADRA Dárek. Můžete tak potěšit své blízké netradičním dárkem a zároveň pomoci ženám v Mali zajistit obživu pro sebe a jejich rodiny.

Niger

Ačkoli jsme již v jiné zemi, i zde pomáháme lidem zasaženým násilným konfliktem v Mali. Ten totiž zasahuje do hraničních oblastí Nigeru a zároveň sem z Mali směřují tisíce uprchlíků. Jen v oblasti Oullam, kde dlouhodobě působíme, žije 5735 malijských uprchlíků a 2732 vnitřně vysídlených. Navazujeme na naše aktivity z roku 2020 a 2021, které se soustředily na oblast hygieny a školství a letos se zaměříme právě na podporu možností obživy.

Vytipovali jsme zde například příležitosti v oblasti akvakultury. Co si pod tímto odborně znějícím názvem představit? Nejde o nic jiného než stavbu či obnovu rybníků a jiných vodních staveb. Další možnost obživy, která sice nemusí každému vonět, ale o to důležitější je, nabízí nakládání s odpadem. Povede nejen k zajištění pracovních míst, ale i hygieničtějším a ekologičtějším životním podmínkám v uprchlických táborech. Ale nepředstavujte si velké popelářské vozy svážející odpad z širokého okolí. V místním kontextu bude muset k zajištění svozu stačit povoz tažený oslem. Pokračovat budeme i ve vzdělávacích aktivitách, postavíme například 3 třídy pro místní i nově příchozí děti.

Projekt bude mít pozitivní dopad celkem na 1745 domácností – 10 467 žen, mužů a dětí z řad uprchlíků, vnitřně vysídlených i místní komunity, včetně hendikepovaných osob. Přečtěte si více o projektu Integrace malijských uprchlíků a podpora živobytí.

Sýrie

Sýrie. Země hluboce zasažená dlouhodobým válečným konfliktem, který trvá již od roku 2011. Více než 14 millionů lidí zde stále potřebuje potravinovou a zemědělskou pomoc. Ta naše se soustředí na region Deir Ez-Zour, který patří k jedněm z nejhůře válkou zasaženým. Postupně se sem sice začínají vracet původní obyvatelé, jejich návrat ale brzdí zničená infrastruktura a nedostatek pracovních příležitostí. Oblast Deir Ez-Zour byla dříve významnou zemědělskou oblastí, kde se pěstovalo ve velkém obilí i zelenina. Díky teplému podnebí a řece Eufrat, která tudy protéká, je možné pole obhospodařovat po celý rok. Zavlažovací systémy, které rozváděly vodu do okolních vesnic, zemědělské budovy a další infrastruktura však byly během války zničeny. Záměr tohoto projektu je proto jednoduchý a jasný: opravit zavlažovací kanál, aby mohla být obnovena pole a hospodářství.

Když jsem před lety poprvé přijel do oblasti Deir-Ez-Zour, byly všude kolem jen zničené domy a neúrodná, zpustošená země. Při mé poslední návštěvě už byl ale pohled jiný. Ačkoli oblast je nadále v neutěšeném stavu, tu a tam už jsou vidět zelenající se pole a políčka. A je to právě tam, kde se podařilo obnovit vodní zdroje a systémy zavlažování. Právě proto je náš plán obnovit zavlažovací kanál tak důležitý. Prospěch z něj budou mít nejen domácnosti, které budou na farmách hospodařit, ale i desítky a stovky dalších lidí, kteří si budou vypěstované plodiny kupovat.
– Zbyněk Wojkowski, vedoucí oddělení zahraničních projektů

Projekt přímo podpoří 200 rodin a prospěch z něj budou mít stovky dalších lidí. Více o projektu Nezbytná oprava zavlažovacího systému pro zemědělskou výrobu.

Libanon

Naším prozatím posledním letošním projektem, který se zaměřuje především na oblast obživy, je projekt na podporu farmářů v Libanonu. I tato země čelí mnoha těžkostem. Dlouhodobě se vyrovnává s obrovským přílivem uprchlíků ze sousední Sýrie (pro představu, Libanon má 4,5 milionů obyvatel a od začátku války v Sýrii do něj přišlo 1,5 milionu lidí). Od roku 2020 pak čelí i ekonomické a energetické krizi. Země nemá dostatek pohonných hmot a v důsledku toho i elektřiny, rostou ceny potravin, tisíce lidí přišly o práci a příjem. S rostoucí inflací a poklesem místní měny se vláda již nemůže spoléhat na dovoz, ale převážně na místní produkci, a to i v zemědělství.

Zaměříme se proto na podporu drobných farmářů z řad místních lidí a syrských uprchlíků. I v Libanonu působíme dlouhodobě a využijeme tak naši znalost prostředí a kontakty v oblastech údolí Biká a Baalbek-Hermel. Vybraným ženám a mužům s vhodnými podmínkami pro hospodaření poskytneme nejen hospodářská zvířata, konkrétně kozy či ovce, ale i další podporu ve farmaření jako jsou kurzy o chovu zvířat či zpracování mléčných výrobků. Zlepšíme tak živobytí a zvýšíme zaměstnanost ohrožených lidí v daném regionu.

Projekt pomůže 200 rodinám, které získají zdroj obživy a bude mít pozitivní dopad na další desítky lidí z dané oblasti. Více o projektu Posílení zemědělského živobytí drobným zranitelným farmářům pro hospodářský rozvoj v Bekaa a Baalbek Hermel

Chcete pomoci rodinám v Libanonu?

I projekt v Libanonu můžete podpořit zakoupením dárcovského certifikátu. Koza-hrdinka je tradičně hvězdou mezi ADRA Dárky a to naprosto právem. Jedna koza totiž může změnit k lepšímu život mnoha lidem.

projekty podpořili

Projekty Zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených osob a místních komunit v Segou, Integrace malijských uprchlíků a podpora živobytíNezbytná oprava zavlažovacího systému pro zemědělskou výrobu byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Hlavním donorem projektu Posílení zemědělského živobytí drobným zranitelným farmářům pro hospodářský rozvoj v Bekaa a Baalbek-Hermel (SAVE) je Ministerstvo vnitra ČR v rámci programu „Pomoc na místě“.