Mali

Zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených osob a místních komunit v Segou

Kdy

2022

Co

Zajistíme potraviny, příjem a dlouhodobou obživu pro zranitelné komunity v Mali.

Kde

Mali, Segou

Proč pomáháme právě v Mali

V severní části Mali dlouhodobě panují velice špatné bezpečnostní i životní podmínky. Oblast je okupována teroristickými skupinami, které ohrožují místní obyvatelstvo. Ztráty na životech, ničení majetku a služeb, zavírání škol a zdravotních středisek, znásilňování, nábor nezletilých, nucené sňatky, ozbrojené loupeže, to vše vedlo k tomu, že statisíce lidí opustily své domovy a hledají útočiště v jiných částech země či za jejími hranicemi. Dohromady je v zemi přes 300 000 vnitřně vysídlených osob a téměř 6 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc.

Komu a jak pomůžeme

V oblasti Segou, kde působíme, žije podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) kolem 35 000 vnitřně vysídlených osob. V listopadu 2021 k nim během pouhého dne přibylo dalších 1000 uprchlíků, kteří museli narychlo opustit svou vesnici napadenou ozbrojenými skupinami. Mezi největší problémy, kterým nově příchozí čelí, patří přelidnění, nedostatek pitné vody a sanitačního zařízení, ztráta soukromí či ztráta možnosti výdělku. Náš projekt cílí na 250 domácností (celkem 660 žen, 320 mužů, 425 dívek, 325 chlapců a 20 hendikepovaných osob) z řad vnitřně vysídlených i z hostitelské komunity. Zaměříme se na zlepšení přístupu k vodě a sanitaci, poskytnutí pracovních příležitostí pro ženy a zlepšení přístupu k potravinám pro nejvíce zranitelné skupiny (ženy, děti, senioři).

CO CHYSTÁME

  • vybudujeme 3 nové studny a proškolíme týmy lidí v jejich údržbě
  • zvýšíme povědomí o správné hygienické a sanitační praxi
  • zajistíme obživu vnitřně vysídleným i hostitelské komunitě poskytnutím semen a nástrojů pro založení tržních zahrad a vytvořením vrtů pro jejich zavlažování
  • zorganizujeme kurzy „chytrého zahradničení“ za využití minima vody a proškolíme ženy v udržitelnosti zahrádek i dalších dovednostech k zajištění obživy
  • poskytneme poukazy na potraviny nejvíce zranitelným skupinám
  • budeme zvyšovat povědomí o genderově podmíněném násilí a tím přispívat k jeho prevenci

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt byl již ukončen. Naši další humanitární pomoc v zahraničí můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Související aktuality

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít