Po setmění nás provázejí na cestě, ať už jdeme kamkoliv. Považujeme je za samozřejmou součást venkovního prostoru a život bez nich si dovedeme představit jen těžko. Pouliční osvětlení je ale v mnoha částech světa vzácností, přitom jeho existence může značnou měrou přispět k bezpečí v ulicích pro děti, ženy i mnohé další. I proto se pouliční lampa stala symbolem ADRAběhu 2021.

ADRAběh pro Sýrii

Výtěžek z letošního ADRAběhu poputuje na financování našich zahraničních humanitárních projektů, tentokrát v Sýrii a Libanonu. Více než deset let trvající občanská válka v Sýrii se podepsala nejen na osudech milionů lidí, ale také na infrastruktuře celé země.

Lampy, školy, voda

Podle zprávy Humanitarian Needs Overview z roku 2019 bylo zničeno přes 40 % škol. Ty, které zbývají, jsou přeplněné a podfinancované. Jedním z dalších problémů, s nimiž se lidé v Sýrii potýkají, je nedostatečné pouliční osvětlení. Zatímco v časech minulých by řadu Syřanů nejvíce potěšila kouzelná lampa s Džinem, který umí plnit přání, dnes jim udělá radost lampa pouliční. Především ženám a dětem vracejícím se po setmění do svých domovů, lampy aspoň částečně zaručí pocit bezpečí a pomohou předcházet zločinům. I proto ADRA o jejich umístění v potřebných oblastech usiluje.

Lidé, kteří ze Sýrie odešli, zamířili mimo jiné do Libanonu, kam během uplynulých let uprchlo přes 1,5 milionu Syřanů před boji ve své zemi. Příchod takového množství lidí vyvolal nejen obrovský sociální tlak, ale v řadě míst zhoršil existující problémy v zásobování pitnou vodou, které se dotýkají nejen nově příchozích, ale také místních obyvatel. I proto se naše projekty již několik let soustředí na údolí Biká, kde v uprchlických táborech přebývá více než 350 000 lidí. ADRA zde postavila tři vodojemy, které slouží nejen uprchlíkům, ale i místním Libanoncům. ADRA také zajistila distribuci hygienických balíčků a provedla osvětu především v užívání vody a hygieně.

Situace v Sýrii zůstává i po více než dekádě ozbrojeného konfliktu kritická. I přesto se do míst, kde je to jen trochu možné, navracejí lidé do svých domovů. Rekonstrukcí jejich obydlí, obnovou škol a pouličního osvětlení ADRA vytváří podmínky pro jejich částečný návrat do Sýrie. Přes milion lidí ale zůstává v sousedním Libanonu, kde jim v uprchlických táborech zajišťujeme alespoň základní podmínky pro život, jako je přístup k vodě a sanitárnímu vybavení.

Kdy vybíháme

Letošní ADRAběh se bude konat v době od 17. září do 28. září. Zúčastnit se může každý, jednotlivci, firmy, party kamarádů nebo třeba celé rodiny. I tentokrát je možné vybíhat do ulic, parků, lesů, na cesty, pole i louky, prostě tam, kde se budete zrovna nacházet. Zvolit si můžete vzdálenost 5 až 70 kilometrů. Více podrobností už brzy najdete na našich stránkách www.adrabeh.cz a také na sociálních sítích, kde vás budeme mimo jiné informovat o podmínkách registrace.

Těšíme se na vás!