INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÁRCŮ A SPONZORŮ

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje dárců a sponzorů (dále jen „Dárce“) zpracovávané ADRA, o. p. s., IČ: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5 jako správcem (dále jen „Správce“) na základě uzavřené darovací smlouvy.
Správce zpracovává o Dárcích následující osobní údaje, a to za účelem plnění smluvních povinností a povinností dle platných právních předpisů včetně vedení účetnictví:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefon)
  • Adresa
  • Číslo účtu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu 7 let od posledního poskytnutého daru a následně archivovány po dobu požadovanou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje jsou předávány pouze zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci. Díky svěřeným údajům Vás můžeme pravidelně informovat o tom, jak jsou získané dary využívány a kde a jak právě působíme.

Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši přízeň a požádat Vás o další případnou spolupráci.

Pravidelní Dárci v programu „Mince denně“ budou pravidelně informováni e-mailem o využití darů a souvisejících aktivitách po dobu jejich účasti v programu a následně po dobu 3 let.

Zavřít