V listopadu se uskutečnila první školení pro zájemce o dobrovolnictví v Brně, jedno větší v Domově na Mikuláškově náměstí ve Starém Lískovci a jedno menší v Domově Pomocné ruce v Tuřanech.

Účastníci se dozvěděli více informací o organizaci ADRA, o tom co, jak a proč dělá, a také o našich domovech a hlavně o jejich obyvatelích. V Domově ve Starém Lískovci jsme navíc byli na prohlídce Domova a prvních, zatím hromadných, návštěvách seniorů. Tyto návštěvy také měly mezi účastníky školení největší úspěch. „Naši dobrovolníci se tak dostali do prvního kontaktu s místními seniory, obdivuhodnými lidmi, kteří si i ve svém věku a navzdory zhoršujícímu se zdraví uchovali smysl pro humor, životní nadhled a radost ze života,“ říká koordinátor dobrovolnického programu v Brně Jakub Dostál.

Připravená byla také aktivita na téma „co jako dobrovolník dělat a co naopak nedělat“. Polovina účastníků se nad daným tématem zamýšlela z pohledu samotných seniorů, druhá polovina z pohledu dobrovolníků. Zejména pohled z druhé strany, jak se asi cítí senior, za kterým dochází dobrovolník, jaká má přání a potřeby, byl velice obohacující.

Sešla se tam celá řada zajímavých lidí různého věku, zálib a z odlišného prostřední, jedno však mají společné – zájem o druhé lidi a touhu něco pro ně udělat,“ dodává Dostál. Po školení následovaly individuální pohovory, na kterých byly podepsány dobrovolnické smlouvy. Nic tak již nebrání tomu, aby za brněnskými seniory začali docházet dobrovolníci z Adry.

Chcete-li vědět, jak se našim novým brněnským dobrovolníkům bude dařit, sledujte tyto stránky, případně náš facebook.