V pondělí 22. září se vydali klienti Zámku Břežany zámeckým autobusem na cestu za poznáním Třeboňska. Doprovod jim kromě personálu dělala také naše dobrovolnice paní Jiřinka.

Pohled na výlet očima klientů:

Cesta nám rychle ubíhala a kolem dvanácté hodiny náš autobus zaparkoval na břehu největšího rybníka ve Střední Evropě – Rožmberka. Tato obrovská vodní plocha o objemu 6,2 mil. m,3 nás zcela fascinovala, né nadarmo se jí říká ,,české moře“.

   Naš výšlap začal u hráze rybníka a pokračoval po polní cestě mezi stromy až do Třeboně. Jelikož celou sobotu pršelo, byla cesta místy rozblácená, jindy byla zpevněna štěrkem a jinde zase zarostlá trávou. Naši klienti si měli možnost vyzkoušet pochod na třech druzích povrchu. Byla to pro nás všechny zkouška rovnováhy, odvahy, vytrvalosti a statečnosti. V závěru cesty nás trochu pokropil mírný deštík, takže jsme vyzkoušeli i pochod v pláštěnklách.

   Po příchodu do Třeboně nás pěkným prostředím uvítal penzion U třeboňského kola. Jeho pokoje a apatrmány se pro nás staly pro pondělní večer a noc místem zaslouženého odpočinku. Po ubytování  jsme  se dopravili do nedaleké Restaurace Na rybníčku, kde jsme si s velkou chutí dali večeři, kofolu a kávu. Moc nám zde chutnalo, prožili jsme zde pěkný večer, ke kterému přispěli svým milým chováním a ochotou všichni zaměstnanci restaurace.

   Zbytek večera již byl pro klienty ve znamení volného výběru trávení volného času. Klienti si prohlédli pokoje svých kamarádů, přišli k nim na návštěvu si popovídat, nebo se dívali na televizi.

   V úterý ráno 23. září jsme, ač neradi, museli sbalit svá zavazadla a opustit penzion. Všechny naše batohy a tašky jsme si odnesli do autobusu a pokračovali opět do restaurace na snídani. Po snídani vedly naše cesty do centra Třeboně.

   Zde jsme nejprve navštívili Radniční věž a ti odvážnější z nás se nebáli vyšplhat až na samotný vrch věže, kde byl ochoz se zábradlím, který nabízel úchvatnou scenérii na Třeboň a okolí z ptačí perspektivy.

   Další naše kroky vedly na místní Státní Zámek Třeboň, který je čtvrtým největším zámeckým konplexem v ČR. Naše prohlídka byla zaměřena na renesanční interiéry. Klienti se mohli prostřednictvím zajímavého výkladu přenést zpět do doby, v níž majitelé zámku žili. Viděli jsme velký sál s obrazy vlastníků zámku a jejich erby, jídelnu s překrásným nábytkem, nádobím a předměty potřebnými ke stolování, cínové, měděné nádobí i atrapy pokrmů, které jedli. Dále pak pracovnu s knihovnami, sběratelskou místnost s jedinečným mamutím zubem a dalšími  sběratelskými ,,poklady“, alchimistickou dílnu s potřebným nářadím a část nutné výzbroje pro obranu města. Celá prohlídka byla velmi zajímavá a tak jsme byli překvapeni, když po 45 ti minutách jsme se ocitli na jejím konci. Jeden náš klient, plný dojmů a zcela sám, napsal do knihy návštěvníků: ,,DĚKUJEME ZA PROHLÍDKU, KLIENTI ZE ZÁMKU BŘEŽANY“.

   Hned vedle zámku jsme zavítali do Akvária Krčínův dům. Byly zde vystaveny akvária se sladkovodními rybami, které se pohybují v našich vodách. Zde jsme se mohli podíval na štiku, úhoře, sumce a další ryby, které obývají naše řeky a rybníky. Ve spodním patře byla expozice s mořskými rybami a první patro nabízelo k prohlídce různé nářadí na výlov rybníka, sítě, podběráky, váhy na ryby i bodec pro pytláky. I zde se nám všem líbilo, klienti sami děkovali paní u vstupu do akvária a pěkně se rozloučili.

   Zbytek času, který zbýval do oběda, využili klienti k nákupu suvenýrů a dárků pro své blízké. Jednotlivě si dárky vybírali a někteří i sami platili. To byly ta správná tečka za poznáváním Třeboně.

   Nakonec nás ještě čekal chutný oběd, limo a káva. Naši klienti dostali od personálu drobný dárek a pak nastalo děkování a loučení s obsluhopu restaurace.

Náš autobus se vydal na zpáteční cestu v 15.00 hod. a svou cestu šťastně zakončil na nádvoří našeho Zámku v 18.30 hod.

 

Děkujeme naší dobrovolnici za účast a  aktivní zapojení.